VP Library

Svítek Miroslav: Víc než součet částí aneb Systémový pohled na proces lidského poznáníPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Svítek MiroslavPublikace Víc než součet částí vede k zamyšlení nad novými poznatky z oblasti systémových věd. Základními prvky systému na nejnižší úrovni jsou signály v podobě elementárních informačních konstruktů, v další úrovni jsou to data, která již mohou tvořit zprávu nesoucí informaci, vyšší úroveň tvoří znalosti. Samostatnou oblastí informačních systémů jsou emoční agencie. Informace obvykle odpovídá na otázky: kdy, kde, v jakém vztahu, jak dlouho, jak vysoko apod. Vysokou míru informace obsahuje například stavba katedrály se svou velkou uspořádaností prvků, architektonických signálů, stejně jako například Ottův slovník naučný. Objektem s nesmírně vysokou mírou informace je též lidský genom a obecně projevy životaschopnosti nebo růst uspořádanosti živých organismů. Vedle toho znalost odpovídá na otázky: jak, proč, s jakým výhledem, v jakých kauzálních vztazích, kde je příčina, jaký bude důsledek, jak formulovat modely objektů a procesy na objektech apod. Právě na sdílení a tvorbě nových znalostí vyrůstá znalostní společnost jako společnost s vysokou produkční, inovační a socioorganizační schopností, s vysokou adaptibilitou na měnící se vnější podmínky. Je však tato společnost moudřejší? Jak vlastně z pohledu definovaných prvků systému probíhají procesy rozhodování v případě systémů s vyšší moudrostí? Jakou roli hraje kvantový charakter těchto systémů? Existují analogie mezi informačním a fyzikálním prostředím? Je očividné, že všechny uvedené otázky lze shrnout pod jeden pojem, a tím je globální konvergence základních znalostí z jednotlivých vědních oborů do systémově orientovaných vědních disciplín. V knize je diskutována konvergence neživých věd, živých věd a technických věd. Dokonce je třeba uvažovat i o konvergenci s vědami humanitními, protože zákony chování lidské společnosti popisované například v sociologii či politologii bude možné pomocí nástrojů systémových věd lépe pochopit. V tomto pojetí mohou systémové vědy sehrávat výraznou úlohu v procesu našeho poznání a být výrazným přínosem pro budoucí udržitelný rozvoj lidské společnosti počet stran: 228 produkt: Knihy – vázané datum vydání: 1.7.2013 šířka: 164mm výška: 19mm hmotnost: 516g ISBN: 978–80–200–2286–8


Informace obvykle odpovídá na otázky kdy kde v jakém vztahu jak dlouho jak vysoko apod. Arnyho stavba Martin Sodomka. Tělo udržuje prodej skóre. Tato praktická zkuenost je pro skuten moudrého koneným smyslem teoretického bádání .


Součet

Sri Venkateswara College of Engineering and Technology Chennai. Víc ne souet ástí aneb Systémový pohled na proces lidského poznání Kolektiv autor. kniha od Miroslav Svítek. Víc ne souet ástí. Zábavné matematické pracovní listy pro střední školu Algebra. Nejlepím potvrzením vech teorií je pak to jak se potvrzují v praxi tím e je ijete a zakouíte na vlastní ki ve svém kadodenním ivot. 733 283 828. Úvodní stránka MIroslav Svítek. Populární literatura na Martinus.cz. Víc ne souet ástí aneb Systémový pohled na proces lidského poznání MIroslav Svítek. Název Víc ne souet ástí aneb Systémový pohled na proces lidského poznání. 2015 která pedstavuje v souasnosti nejkomplexnjí pohled . Informace obvykle odpovídá na otázky kdy kde v jakém vztahu jak dlouho jak. Kniha Víc ne souet ástí aneb Systémový pohled na proces lidského poznání Miroslav Svítek. Základními prvky systému na nejnií úrovni jsou signály v podob elementárních informaních konstrukt v dalí úrovni jsou to data která ji mohou tvoit zprávu. UCSF UC učební centrum. Jak byste podpořili tělesnou výchovu jako studenta.

Nejlevnější online programy SLP.


Katalógy e-knihy knižnica PDF Svítek Miroslav: Víc než součet částí aneb Systémový pohled na proces lidského poznání PDF. Knihy online pro studenty Svítek Miroslav.