VP Library

Sarrazin Thilo: Nepřátelské převzetí - Jak islám brání pokroku a ohrožuje společnostPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Sarrazin ThiloVe všech dosavadních knihách se Thilo Sarrazin zaobíral obtížemi, které pro německou společnost vyplývají ze soužití s muslimskou menšinou. V nejnovější práci učinil islám dokonce hlavním tématem a přistoupil k němu s obvyklou analytickou důkladností. V první kapitole předkládá obraz tohoto náboženství, jak se jeví poučenému čtenáři Koránu, a ve druhé nabízí široce podložený historický, demografický a hospodářský exkurs do současného islámského světa. Jádro jeho knihy však spočívá v důkladné analýze sociálních a kulturních poměrů panujících v těchto společnostech, které jsou – a to je stěžejní autorovo sdělení – zásadním způsobem předurčeny Koránem, respektive jeho doslovnou interpretací, k níž se uchyluje převážná většina reprezentantů islámské věrouky. Korán je podle Sarrazina základním zdrojem muslimské mentality, nepřátelské vůči západním hodnotám a neslučitelné s euroatlantickou politickou demokracií, která důsledně oddělila moc světskou od sféry náboženství. Ve svaté knize muslimů je rovněž předepsána rozpínavost tohoto učení, což je nyní umocněno vysokou porodností islámského světa, podmíněnou především nerovnoprávností a nízkou vzdělaností tamních žen. Při pohledu na střet islámu s postupně slábnoucí a vymírající západní společností autor není optimistou, nicméně v závěru předkládá návrhy, jak uspořádat věcnou přistěhovaleckou politiku, oproštěnou od ideologických tabu multikulturalismu. Zásadním předpokladem úspěchu je otevřená kritika islámského náboženství, jíž se dnešní západní elity ve jménu boje proti takzvané islamofobii snaží zabránit. počet stran: 543 produkt: Knihy – vázané datum vydání: 2.12.2019 šířka: 166mm výška: 36mm hmotnost: 940g ISBN: 978–80–7335–601–9


jak islám brání pokroku a ohrouje spolenost. Ve vech dosavadních knihách . Vyberte si z knih od autora Thilo Sarrazin na Martinus.cz. SARRAZIN Thilo. Titul Nepátelské pevzetí Jak islám brání pokroku a ohrouje spolenost od Sarrazin Thilo 9788073356019 zakoupíte na www.knihacek.cz s velkou slevou a dopravou od 49 K. Liseyův příběh Serie TV Streaming.


Thilo Sarrazin

he was quoted as writing regarding Islam . Historie literatury English. Více informací naleznete zde. Sám si myslí e napsal vdeckou literaturu faktu. Nová kniha známého nmeckého autora je opt literární událostí par excellence a je potující e se díky nakladatelství Leda dostává i k eským tená. Jak islám brání pokroku a ohrouje spolenost. NOVÉ Thilo Sarrazin Foto . Měl bych se naučit Django nebo JavaScript. Ekonom bývalý len. Tituly autora Thilo Sarrazin Nepátelské pevzetí Jak islám brání pokroku a ohrouje spolenostPání otcem mylenky Evropa mna vzdlanost pisthovalci pro politika tak asto selhává Evropa Euro nepotebuje . Ebook Reader Laptop. Peklad Ale Valenta. Pekladatel Ale Valenta.

WPS PDF Lite APK.


Zábavná kniha PDF Sarrazin Thilo: Nepřátelské převzetí - Jak islám brání pokroku a ohrožuje společnost PDF. Stáhnout knihy v PDF Sarrazin Thilo.