VP Library

Prokop Tomek: Černá kniha sovětské okupace - Sovětská armáda v Československu a její oběti 1968-1991 - druhé doplněné vydáníPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Prokop TomekČerná kniha sovětské okupace přináší informace o nejzávažnějších důsledcích vojenské intervence armád Varšavské smlouvy v srpnu 1968 a následné sovětské vojenské okupace 1968–1991. Těmito důsledky jsou občané zemřelí v důsledku působení intervenčních nebo okupačních vojsk. Kniha rovněž zaplňuje dosavadní mezeru v historickém bádání tzv. normalizace jako nástin vývoje a základních problémů sovětské okupace. Od prvního vydání v roce 2015 autoři objevili údaje o dosud neznámých obětech let 1969–1991. Znovu podrobili zkoumání i počáteční měsíce okupace v roce 1968. Výsledkem se stala kniha Okupace 1968 a její oběti, kterou roku 2017 vydal jako neprodejnou publikaci Vojenský historický ústav v Praze. Během studia nových archivních materiálů se podařilo objevit nebo upřesnit řadu informací, vztahujících se k prožívání a následkům invaze roku 1968 především z perspektivy občanů Československa. Rovněž se podařilo zpřesnit seznam obětí intervenčních a okupačních jednotek od srpna do prosince 1968. Ještě před deseti lety se mělo všeobecně za to, že zemřelých československých občanů bylo 108. Zkoumáním dosud historicky nezpracovaných archiválií se nám podařilo objevit další informace a stav obětí z roku 1968 je 137. I u těch, jejichž jména byla již známá, se v mnoha případech povedlo nově objasnit podrobnosti průběhu tragických událostí i životopisů obětí. Díky ochotě archivních institucí i příbuzných zemřelých jsme dokázali u většiny z nich text doplnit jejich fotografiemi a jednotliví zemřelí tak pro čtenáře přestávají být statistickým údajem a pomyslně dostávají skutečnou tvář. Z dalšího období let sovětské okupace 1969–1991 byly upřesněny nepotvrzené nebo objeveny poznatky o dosud neznámých případech. Počet potvrzených obětí na životech za toto dlouhé období se zvýšil z 267 na 288, tedy o 21. Autoři se rozhodli také pro jednotné chronologické zpracování tragických událostí za celé období od 21. srpna 1968 do 25. června 1991. Dosavadní rozdělení na oběti několika měsíců roku 1968 a potom na další období let 1969–1991 není metodologicky nejvhodnější, protože 31. prosinec 1968 není v této problematice žádným historickým mezníkem. Celkový počet obětí na životech ze strany obyvatel Československa vzniklých v souvislosti s pobytem sovětských vojsk tedy je 425. Do kapitol přibližujících celkový rámec sovětské vojenské přítomnosti byly doplněny některé nové poznatky a opraveny zjištěné nepřesnosti. Doplněné vydání knihy věnované především nejzávažnějším dopadům vojenské intervence armád pěti zemí Varšavské smlouvy v srpnu 1968 i následného působení Střední skupiny sovětských vojsk v Československu vychází v roce padesátého výročí srpna 1968. Datum vydání: 01. 01. 2018 Počet stran: 480 ISBN: 978–80–7573–045–9


erná kniha sovtské. Zabít audio mockingbird YouTube. erná kniha sovtské okupace Sovtská armáda v eskoslovensku a její obti . erná kniha sovtské okupace Sovtská armáda v eskoslovensku a její obti druhé dopln erná kniha sovtské okupace pináí informace o nejzávanjích dsledcích vojenské intervence armád Varavské smlouvy v srpnu 1968 a následné sovtské vojenské okupace.


Sovětská Armáda

Co je teologie pdf. Jsme vae knihkupectví s tradicí.244 KSklademTomek Prokop knizniklub.czhttpsknizniklub.czautori20945tomekprokop.htmlTituly autora Tomek Prokop Estébáckou Prahou Prvodce po praských sídlech Státní bezpenostieskoslovenská armáda v ase Sametové revoluce. nahlásit chybné . erná kniha sovtské okupace pináí informace o nejzávanjích dsledcích vojenské intervence armád Varavské smlouvy v srpnu 1968 a následné sovtské vojenské okupace. Franklin univerzitní počítačová věda. Normalizaní komunistický reim nepipoutl pipomínání památky obtí ani ádný výzkum na toto téma. erná kniha sovtské okupace Sovtská armáda v eskoslovensku a její obti Tomek Prokop. Prokop Tomek a Ivo Pejoch pracovníci Vojenského historického ústavu v Praze zpracovali dosud opomíjené historické téma problematiku vynuceného pobytu sovtských jednotek v eskoslovensku a kody které na naem území za dv desítky let okupace jejich vojáci napáchali. Book taška mě rakho v angličtině. Výsledkem se stala kniha Okupace 1968 a její obti kterou roku 2017 vydal jako neprodejnou publikaci Vojenský historický ústav v Praze. 2018 referát Agenda vládního zmocnnce pro pobyt Sovtské armády v eskoslovensku s Ivo Pejochem Dvacet let okupace a její obti. Sovtská armáda v eskoslovensku a její obti Svt kídel Cheb 2015 383 s. Cena 490 K . Sovtská armáda v eskoslovensku a její obti. erná kniha sovtské okupace Sovtská armáda v eskoslovensku a její obti druhé doplnné vydání Ivo Pejoch Prokop Tomek pevná vazba . erná kniha sovtské okupace Sovtská armáda v eskoslovensku a její obti druhé doplnné vydání Ivo Pejoch Prokop Tomek erná kniha sovtské okupace pináí informace o nejzávanjích dsledcích vojenské intervence armád Varavské smlouvy v srpnu 1968 a následné sovtské vojenské okupace.

Celkový výsledek up rady 2019.


Dětské knihy online Prokop Tomek: Černá kniha sovětské okupace - Sovětská armáda v Československu a její oběti 1968-1991 - druhé doplněné vydání PDF. Elektronické knihy PDF Prokop Tomek.