VP Library

kolektiv autorů: Československá legie v Rusku I. (1914–1920)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
kolektiv autorůOdborné kapitoly v 1. dílu jsou rozsáhlé studie k jednotlivým tématům. Jsou doprovázeny celkem 700 fotografiemi s podrobnými popisky, 26 tabulkami s více než 450 hodnostními označeními včetně všech modifikací, a kompletní kolekcí 200 řádů a vyznamenání, udělených ruským legionářům vládami 12 států. V úvodním pojednání Historický a vojenský význam čs. legií (PhDr. pplk. E. Stehlík) je zhodnocen podíl čs. legií na vzniku čs. státu a jejich přínos při budování prvorepublikové armády. Odborná kapitola Československé hnu na Rusi (historik Ruské legie PhDr. F. Šteidler) je první rozsáhlejší prací o tématu z roku 1921. Odborná kapitola Fotoslužba v Ruské legii (E. Orián) pojednává o vzniku a vývoji fotoslužby od jejího počátku v České družině až po rozvětvenou organizaci v rámci celého armádního sboru. Snímky, na kterých jsou armádní fotografové i filmaři při práci v terénu i v laboratořích, nám přibližují prostředí, v němž vznikla mnoha sícová sbírka fotografií deponovaná nyní ve Vojenském ústředním archivu, resp. zčás ve Vojenském historickém ústavu. Odborná kapitola Výstroj, stejnokroje a hodnostní označení čs. dobrovolníků v Rusku (nprap. B. Panuš) je zasvěcenou studií o výstroji, stejnokrojích a hodnostních označeních ruské armády, které nosili čs. dobrovolníci až do konce ledna 1918, včetně již nerealizovaných návrhů na nárameníky s čs. národními prvky. Sleduje vznik a vývoj nového označení (š tků) ve všech jeho modifikacích. Pojednává o vývoji všech druhů stejnokroje, a na mnoha snímcích dokumentuje jednotlivé čás stejnokroje čs. vojska v Rusku až po defini vní typ, tzv. vladivostocký. Odborná kapitola Řády a vyznamenání ruských legionářů (E. Orián) je za m nejrozsáhlejší prací na toto téma s množstvím dosud neznámých informací týkajících se mj. ruských vyznamenání, dekorací udělených-neudělených za Zborov, jednotlivých kon ngentů daných k dispozici čs. armádnímu velení spojeneckými vládami, udělovacích ceremoniálů, celkových počtů udělených řádů a vyznamenání podle jednotlivých období, i různých peripe í kolem vzniku a udílení čs. dekorací, doprovázených stovkami většinou dosud neznámých fotografií. počet stran: 348 produkt: Knihy – vázané datum vydání: 1.12.2013 šířka: 270mm výška: 31mm hmotnost: 2578g ISBN: 978–80–206–1413–1


eskoslovenské legie v Rusku I. eskoslovenská obec legionáská realizuje v rámci projektu Legie 100 cyklus stálých expozic vnovaných historii eskoslovenských legií. eskoslovenská legie v Rusku I. Dostupnost skladem íslo produktu. BSER reet 2018 výsledek úrovně 2.


Legye

Kupte knihu eskoslovenská legie v Rusku I. Politická a novináská innost Frantika Síse 19141919. Titul eskoslovenská legie v Rusku I. Je C nejlepší programovací jazyk se naučit jako první. od kolektiv autor 14131 zakoupíte na www.knihacek.cz s velkou slevou a dopravou od 49 K. eskoslovenská legie v Rusku 1914 1920. eskoslovenská legie v Rusku 19141920 od NAE VOJSKO v KNIHCENTRUM. O em je kniha s. Odborné kapitoly v 1. G orwell knihy. Legie 19141920 Kolektiv Autor 2020 kniha v kartonovém obalu1 268 K 1 690 Kv 24 obchodech. Potřebujete informační titul Reddit. kolektiv autor porovnání cen z internetových obchod hodnocení a recenze eskoslovenská legie v Rusku I. GSEB výsledek březen 2018. Papillon kniha PDF.

Magistr vzdělávacích programů.


E-knihy ke stažení PDF kolektiv autorů: Československá legie v Rusku I. (1914–1920) PDF. Univerzitní knihovna kolektiv autorů.