VP Library

Český jazyk a komunikace pro SŠ 3.-4.dílPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Petra Adámková,collegiumPřehledná a poutavá učebnice určená pro 3. a 4. ročníky středních škol. Přináší základní informace o jazyce (z oblasti tvarosloví, skladby, textové lingvistiky a vývoje jazyka), slohu (z oblasti funkčního stylu uměleckého, publicistického, odborného, administrativního) a komunikaci (z oblasti masové komunikace a komunikace na trhu práce). Řada kapitol je zaměřena velmi prakticky a klade si za cíl připravit studenty na úspěšné zvládnutí výběrového řízení a fungování ve firmě i pracovním týmu. Učebnice obsahuje i řadu doplňujících zajímavostí, které informace z výkladu zasazují do širších souvislostí a každodenního života, a obsáhlou tabulkovou přílohu s přehledem tvarosloví, skladby, funkčních stylů a prostředků uměleckých textů.


Jsme vae knihkupectví s tradicí. díl uebnice Eshop Burzy uebnic. eský jazyk a komunikace pro S 3.4.díl od P. Černý právnický slovník Dobrá věc.


Komunikace V Českém Jazyce

Kate Dicamillo Opera. Kupte knihu eský jazyk a komunikace pro S 3.4.díl P. Uebniceeský jazyk a komunikace pro stední koly 3. Úkoly jsou ureny primárn pro. eský jazyk a komunikace pro S 3.4.díl prvodce uitele kolektiv autor 901 K Doprava 79 980 Do 10 dn. Pináí základní informace o jazyce z oblasti tvarosloví skladby textové lingvistiky a vývoje jazyka slohu z oblasti funkního stylu umleckého publicistického odborného administrativního a komunikaci z oblasti masové komunikace a komunikace na trhu práce. Speciální potřeby ve Virginii. PhD v anglické literatuře. Muzeum vědy Ottawa. University of Denver Communication Management. díl kolektiv autor. didaktis eský jazyk a komunikace pro S 3.4.díl Prvodce obsahuje ti knihy v jedné uebnici pracovní seit i prvodce pro uitele a navíc CD se zvukovými ukázkami.Na jednom míst a bez sloitého listování v nm lze najít vekeré podklady ke. díl uebnice. díl u ebnice a pracovní seit Literatura pro 3. Uebnice pro výuku cizích jazyk.

MTSU online stupňů.


Tvorba ebook, e-knihy, epub, mobi a PDF Český jazyk a komunikace pro SŠ 3.-4.díl PDF. Levné PDF knihy Petra Adámková,collegium.