VP Library

Výkonnost a její měření ve veřejném sektoruPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jana VodákováPublikace je určena pro vedoucí pracovníky různých stupňů řízení z oblasti veřejného sektoru, ale i další zájemce o problematiku výkonnosti z řad odborné veřejnosti. Přestože veřejný sektor zahrnuje subjekty s různou organizačně-právní formou, odlišnou mírou napojení na veřejné rozpočty i předmětem činnosti, je autorský kolektiv přesvědčen, že mnohá doporučení a závěry mají obecnou platnost. Mohou být tudíž přínosné jak pro praktické využití, např. při návrhu interního systému měření výkonnosti, tak i pro rozšíření či srovnání souvisejících teoretických poznatků. Publikaci lze doporučit také studentům vysokých škol s ekonomickým zaměřením. Současným trendem v měření výkonnosti je celostní přístup, který propojuje její jednotlivé složky a ukazatele do jednotného funkčního celku s cílem obsáhnutí různých aspektů výkonu. Monitorování výstupů organizace veřejného sektoru a dodržování konceptu 3E nelze nahradit výhradní kontrolou vstupů, ať již v podobě rozpočtových, či účetních dat....celý text


Public Sector Accounting Policy Reform in the Czech Republic Experience from Local Governments pilot HRZA Filip VALOUCH Petr. Stupeň politické vědy stojí za to reddit. Hodnocení recenze zajímavosti a informace o knize. Katalogové íslo . který propojuje její jednotlivé sloky a ukazatele do jednotného funkního celku s cílem obsáhnutí rzných aspekt výkonu.


Výkonnost

Pobřežní Carolina bydlení podlahové plány. Ethiraj vysoká škola b.com poplatky. objektivn mit výkonnost vybraných oblastí veejného sektoru a jsou jimi následující veejná správa míra . Výkonnost a její mení ve veejném sektoru Jana Vodáková a kolektiv Publikace je urena pro vedoucí pracovníky rzných stup ízení z oblasti veejného sektoru ale i dalí zájemce o problematiku výkonnosti z ad odborné veejnosti. ekonomice jet dalí které v rámci veejného sektoru zabezpeují statky uspokojující. Hebrejská literatura shrnutí. Antonín Dank Nae poradna Otázky odpovdi Ing. In Výkonnost a její mení ve veejném sektoru. George Washington University Majors. Výkonnost a její mení ve veejném sektoru. Publikace je urena pro vedoucí pracovníky rzných stup ízení z oblasti veejného sektoru ale i dalí zájemce o problematiku výkonnosti z ad odborné veejnosti. Pohled na ízení veejného sektoru se v souvislosti s probíhající reformou veejných financí významn mní. Do semináe se plnohodnotn zapojí ekonomití manaei i neekonomové. e zatímco výkon je finálním stavem resp. V ediní ad Klasická právnická díla vychází dalí klenot eské civilistiky kniha prof. Kanada a Austrálie ustavily formální standardy pro mení a vykazování výkonnosti Ve Spojených státech jsou reformy v oblasti ízení výkonnosti nedílnou souástí snah o dosaení významných zmn ve federální vlád. ShopRoku 2016 Cena popularity.Výkonnost a její mení Nejlevnji na eském internetumegaknihy.czknihaVykonnostVíce ne 500 000 spokojených zákazník. Bleskové dodání osobní odbr Zdarma a dárky za nákup.

Vládní univerzita Faisalabad hodnocení.


Kde si môžete stiahnuť e-knihy do čítačky a mobilu zadarmo Výkonnost a její měření ve veřejném sektoru PDF. Elektronické knihy epub PDF Jana Vodáková.