VP Library

Obchodní právo: Podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatelePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jan Dědič, Stanislava Černá, Irena Pelikánová, Ivana ŠtenglováUčebnice v úvodu podává výklad pojmu, povahy, systému a pramenů obchodního práva. Zabývá se postavením podnikatele a instituty, které se vážou k podnikateli a jeho podnikatelské činnosti. Vysvětluje specifika postavení podnikatele v soukromoprávních vztazích a pojednává o závazcích vyplývajících ze smluv, jichž se podnikatel typicky účastní. Současně se zaměřuje i na veřejnoprávní rámec podnikání daný zejména normami živnostenského a rejstříkového práva, právní úpravou účetnictví i právem na ochranu hospodářské soutěže. Podává též výklad práv k nehmotným statkům při podnikání. Stranou pozornosti nezůstává ani úpadek podnikatele, jeho důsledky a způsoby řešení. V závěrečných částech učebnice se vysvětlují důsledky porušení povinností podnikatele v rovině soukromoprávní, které spočívají v odpovědnosti za škodu a za prodlení, a podává se i nástin jeho odpovědnosti administrativní a trestní....celý text


Uebnice v úvodu podává výklad pojmu povahy . Na Heurece vyuíváme. Obchodní právo Jednotky Vytvoit citaci Poslat emailem Exportovat záznam Exportovat do RefWorks Exportovat do EndNoteWeb Exportovat do EndNote Pidat do oblíbených Objednat papírovou kopii Obchodní právo podnikatel podnikání závazky s úastí. Kdo napsal knihu Obchodní právo podnikatel podnikání závazky s úastí podnikatele? Autorem je Stanislava erná Ivana tenglová Irena Pelikánová Jan Ddi. Pedmtem výuky obchodního práva III.


Podnikatel

Recenze produktu Obchodní právo Podnikatel podnikání závazky s úastí podnikatele Tento produkt nemá jet ádnou recenzi. ZÁVAZKY S ÚASTÍ PODNIKATELE 396 Souasn je teba refl ektovat skutenost e i mezi podnikateli existuje znaná nerovnost a to jak v odborné kvalifi kaci a zkuenostech tak pedevím v rozdílné hospodáské síle. Obchodní právo podnikatel podnikání závazky s úastí podnikatele 37 Ihne k ítaniu Kúpi Uebnice v úvodu podává výklad pojmu povahy systému a pramen obchodního práva. Anatomie a fyziologie pro figuríny online. Obchodní právo Podnikatelpodnikání závazky. vydání Praha C. Jak formátovat společný app esej reddit. Zabývá se postavením podnikatele a instituty které se váou k podnikateli a jeho podnikatelské innosti. a podnikatel provozuje svou innost samostatn a samostatn hospodaí b vymezuje pedmt podnikání urí si innost c podnikatel nese podnikatelské riziko d podnikatel hospodaí s majetkem e podniká na vlastní úet a vede úetnictví. Stanislava erná CSc. Praha 735 stran 2016. Beck 2014 erná S. Souasn se zamuje i na veejnoprávní rámec podnikání daný zejména normami ivnostenského a rejstíkového práva právní úpravou úetnictví i právem na ochranu hospodáské soute. Todoroki x čtenáři wattpadu. Aplikovaná věda vs přírodní vědy. Souasn se zamuje i na veejnoprávní rámec podnikání daný zejména normami ivnostenského a rejstíkového práva právní úpravou úetnictví i . Obchodní právo Podnikatelpodnikání závazky .

Výživový epidemiolog popis práce.


Dětské knihy online Obchodní právo: Podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele PDF. E knihy zadarmo Jan Dědič, Stanislava Černá, Irena Pelikánová, Ivana Štenglová.

Obchodní Právo Učebnice